Historie Muzea romské kultury sahá do roku 1991, kdy bylo založeno z iniciativy romských intelektuálů  jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů umožnilo fungování Svazu Cikánů – Romů (1969–1973). Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy, na jejíž generální opravu (původně šlo o vybydlený dům) stát vyčlenil finanční prostředky. Budova se nachází v brněnské romské čtvrti. Od 1. 1. 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní příspěvkovou organizací.

 

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Fondy jsou rozšiřovány zejména během čilého terénního sběru a dokumentace. Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badatelům (více viz Pro badatele).

 

Svůj sbírkový materiál muzeum několikrát vystavilo ještě v době, kdy samo nedisponovalo žádnými vlastními výstavními prostorami: Romové v Československu (1992), Romové v městě Brně (1996), Hledání domova (1999), Svět očima Romů (1997–2005). V roce 2011 byla dokončení stálá expozice muzea nazvaná Příběh Romů.

 

Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou škálu krátkodobých výstav. Dále pořádá řadu jiných veřejných akcí – každoroční Muzejní noc, přednášky a besedy, módní přehlídky, koncerty či videoprojekce či slavnostní křty knih a hudebních nosičů (nejen) vlastní produkce aj. Pro děti z okolí muzea je po několik dní v týdnu připraven program v Dětském muzejním klubu; školní děti a mládež mohou využít animační programy k výstavám. Badatelům je k dispozici knihovna se studovnou. 

 

Pod následujícím odkazem naleznete Profesní etický kodex ICOM pro muzea, jímž se Muzeum romské kultury řídí.