Společnost Jindřicha Chalupeckého a Muzeem romské kultury v Brně představují rozsáhlou intervenci laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 Roberta Gabrise. Gabris se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá identitou romské queer tělesnosti a v posledních projektech zdůrazňuje potřebu citlivého napojení (uměleckých) institucí na tato témata – přezkoumání možností jejich inkluzivity, vytváření bezpečných prostorů pro skupiny systematicky vylučované dominantní společností a řešení problematických otázek rovnoprávnosti.

 

Výstavní projekt Biela televízia se zabývá tématem rasismu v československé kinematografii. Představuje sérii několika desítek autorských kreseb a související výzkum ve velkorysé instalaci. Gabris na projektu spolupracoval s Uldou Sarou Carcamo Vallejos.

 

Dlouhodobá řada tzv. intervencí byla zahájena v roce 2016 a je založena na spolupráci Společnosti Jindřicha Chalupeckého s regionálními galeriemi a muzei a také institucemi, které nejsou zaměřené na prezentaci výtvarného umění. Smyslem intervencí je prezentovat současné umění v nových a unikátních kontextech, přibližovat jej publiku mimo hlavní centra i publiku, které běžně nenavštěvuje umělecké instituce, a vytvářet příležitosti pro dialog současného umění s historickými sbírkami umění, muzejními expozicemi, nebo specifickými lokacemi.

 

kurátorka: Karina Kottová

produkce: Jakub Lerch, Jakub Tajovský