Ivana Urbánková, Plavec I, 2018, vlna na bavlněné osnově

Výstava tapisérií, plastik a obrazů, které navzájem propojuje nejen podobnost volených témat, ale též velkorysost výtvarného pojetí a specifický smysl pro humor dvou generačně spřízněných autorů.

  

Textilní výtvarnice Ivana Urbánková a sochař Zdeněk Manina se zabývají běžnými až banálními motivy z našeho každodenního života, na který nahlížejí s chápavým a současně pobaveným nadhledem. Jemná ironie se na výstavě mísí s vážností stejně jako silné barvy s pevnými tvary rozpohybovaných lidských těl. Autorům je blízký zájem o lidského jedince konfrontovaného s různými situacemi včetně interakce s ostatními. Připomínají nám, že se vzájemné soužití, potkávání a střetávání ani při našem běžném fungování neobejde bez spolupráce, pochopení či dokonce kompromisů, ale vede též k soutěžení a zápolení. Mezi zobrazenými tématy ovšem nenarazíme na mezilidské konflikty, což je dobrou zprávou o tom, že to s námi není tak špatné, jak se bohužel někdy jevívá.

  

Ivana Urbánková a Zdeněk Manina mají přes rozdílnost zvolených materiálů kromě vzájemně se prolínajících témat společného ledasco dalšího. Oba jsou absolventy Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde také později po jistý čas pedagogicky působili. Profesně se dlouhodobě věnují výchově mladé a nejmladší generace v pomyslné první linii – Ivana Urbánková na Základní umělecké škole v Rokycanech a Zdeněk Manina na kladenském gymnáziu. Občas vedle sebe vystavují (Kladenský salon či Středočeské bienále/Středočeské trienále). Působí v krajích, ze kterých pocházejí, jsou s nimi osobně spjati, a patří tam k nepřehlédnutelným, svébytně se vyjadřujícím představitelům současného výtvarného umění. V případě obou výtvarníků se v Galerii města Plzně jedná o výstavní retrospektivu s důrazem na aktuální díla tematicky sjednocující dvě materiálově a výrazově odlišná východiska.

  

kurátor: Milan Hlaveš