Společným východiskem jednotlivých autorských příspěvků je představa dívčího pokojíčku, příslovečného prostoru bezpečí, soukromí, ale také místa, kde se spřádají plány a odkud směřují první kroky do otevřeného světa dospělosti.

 

Název Já sama určitou dvojznačností spojuje ambivalentní představy nezávislosti/samoty, suverenity/osamělosti, zodpovědnosti za sebe /zodpovědnosti sobě. Formálně různorodá kolekce vystavených děl obsahující malby, video či instalace je prezentací práce Ateliéru kresby, ve kterém se vlastní myšlení kresbou stává základem tvůrčího procesu, směřujícího k realizaci ve finálním médiu.

 

vystavující: Aneta Beranová, Jitka Králová, Lucie Macková, Kristýna Matalová, Antonie Nová, Johana Pulgretová, Daniela Šimáčková, Martina Zatloukalová