Další výstava z cyklu Jádra & Tvary představí Galerii pana Šťovíčka. Vedle hlavního tématu cyklu, jímž je fenomén brněnských nezávislých vitrínkových galerií, otevře tento díl hned několik dílčích podtémat, která však svým významem původní téma pravděpodobně přesahují. 

 

Galerie pana Šťovíčka se totiž nacházela v jedné z budov někdejší textilní továrny Vlněna z 19. století. Část chátrajícího komplexu v nultých a desátých letech 21. století sloužila jako ateliéry a nárazově se zde pořádaly i další kulturní akce. Vzhledem k tomu, že značná část nájemců zde navzdory smlouvě o pronájmu nebytových prostor za levný peníz i bydlela, můžeme o Vlněně této doby mluvit jako o jednom z mála příkladů uměleckého squatu v Brně. Navzdory snahám o záchranu cenného komplexu (s poukazem na jeho historické a architektonické kvality, ale i význam pro nezávislou kulturu), byla původní Vlněna v roce 2016 zbourána a nahrazena novostavbou kancelářských budov.

 

Michaela Dašková a Oldřich Morys, kteří galerii provozovali v letech 2012–2013, se rozhodli ve své výstavě tematizovat právě tuto rapidní proměnu, jíž byla podoba i funkce areálu nenávratně změněny. Zatímco oni sami svou intervencí vstoupí přibližně do míst, kde galerie (ve vitríně umístěné na schodištní patce v přízemí již neexistující budovy) stála, původní prostor pro výstavu (pro změnu na schodišti do prvního patra Galerie TIC) nabídli k prezentaci developerovi aktuálního projektu Vlněny, firmě CTP. Kancelářská novostavba na jedné straně, a galerie současného umění na druhé, se tak stanou místy konfrontace dvou kontradiktorních kulturních přístupů.

 

Kurátor: Šimon Kadlčák