Galerie Kontext využívá k prezentaci současného umění galerijní foyer se čtyřmi nikami. Alternativní prostor sídlí stejně jako Galerie mladých a Galerie U Dobrého pastýře na Radnické 4 a stal se již nedílnou součástí celoročního výstavního programu.

 

V minulých letech byli přizváni ke kurátorování externí kurátoři galerií fungujích v podobném “off-space” režimu. Byla to například Vitrína Deniska sídlící v Olomouci, pražská Nika, nebo brněnská Galerie Art. V roce 2020 se stala Galerie Kontext díky kurátorskému projektu Šimona Kadlčáka „Jádra a Tvary“ jakousi archeologickou sondou sledující stav a proměny lokální scény alternativních vitrínkových galerií přibližně od roku 2008 do současnosti, s těžištěm okolo roku 2012. Rok 2021 proběhl pod kurátorským vedením Barbory Trnkové, která se zaměřila na app-art. V roce 2022 se program Galerie Kontext soustředil na kontextuální uchopování již konajících se výstav v obou hlavních prostorách Galerie TIC. Toto navázání bylo realizováno pomocí rozmanitých formátů, které reagovali jak na potřeby diváků, tak i na potřeby vystavujících umělců. V loňském roce (2023) se kurátorství ujal mikroinfluencer, TikToker a designér Jakub Polách, který během roku vytvořil cyklus, skládající se ze 4 videí, ale i prostorových instalací. Celoroční program zakončil promítáním v dalším prostoru naší galerie, a to v kinosále Kina CIT.

 

Pro tento rok (2024) jsme se rozhodli věnovat prostor projektům zabývajícím se videoartem. Z open callu původně vyhlášeného do Galerie mladých bylo vybráno a osloveno několik uchazečů, které doplnila divadelní platforma D‘epog. Kurátorsky se letošní série zhostily Anna-Natalia Fajnorová a Tímea Vitázková z kolektivu Galerie TIC.