Intermediální umělec Jakub Hons se ve své subtilní, ale intenzivní audiovizuální eseji zabývá konkrétním konfliktem, ale zároveň se dotýká obecně platných témat o využívání zdrojů a dodržování lidských práv. Kombinuje na internetu nalezené videomateriály s prostým záznamem z Google Earth. Klidný pohyb kamery nad vyprahlým terénem stojí v opozici k alarmujícímu obsahu útržkovitých videí.

  

Projekt Forgotten Lands komunikuje problémy kolem konfliktu v Západní Sahaře týkající se především těžby fosfátů. Západosahařané, a zejména zapadosaharské aktivistky, jsou příkladem nekonečné odvahy tváří v tvář letům represí a násilí ze strany mnohem mocnější země. Aktivisté nepřestávají bojovat za lidská práva a zejména za právo na sebeurčení, i když se jejich boj zdá nekonečný.

  

Jakub Hons (*1997) studoval na Katedře fotografie na FAMU a absolvoval stáž v ateliéru Intermédia I na pražské AVU. Své audiovizuální projekty a intermediální instalace doposud vystavoval ve významných galeriích v Praze i ve veřejném prostoru.