Petr Lysáček patří do generace ostravských umělců nastupujících na scénu v devadesátých letech a všeobecně platí za jednoho z nejvýznamnějších vysokoškolských pedagogů výtvarných škol současnosti. Jeho stěžejními tématy jsou především subverze, banalita a ironie, je mistrem ready made, recyklace a následného dotváření nových souvislostí a konotací, stejně jako častého kombinování a překračování mezi médii a jejich danostmi.

Petr Lysáček (nar. 1961, Ostrava) studoval mezi lety 1987 a 1993 u profesorů Stanislava Kolíbala a Jiřího Ptáčka na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se v roce 1989 stává členem výtvarné skupiny Pondělí. Po jejím absolvování se v roce 1994 stává vedoucím ateliéru intermediálního umění na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Jakub Král (nar. 1989, Kroměříž) absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci s prací Ostrava, Družební město Gotham City!!! a v magisterském studiu pokračuje na Katedře dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se ostravskou výtvarnou scénou především 90. let.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.