Lights Under The Bridge pojednává o stavu kontemplace a vyšší moci, zjevení představ prolínajících se s realitou pomocí paprsků světla v neobvyklých místech zapomenutých, či zapovězených běžným dnem, jako jsou zákoutí míst bez větší pozornosti. Spatření magické nadpřirozenosti při nalézání určité formy bytí. Most osvícený představou realit, náhledů, názorů a přístupů zaplavený a dušený tokem informací, z nichž vyčnívají extrémy tvořící chaotický a stresující balanc koexistence.

 

kurátor: Albert Ranostaj

 

Za finanční podpory Olomouckého kraje, Statního fondu kultury ČR, Statutárního města Olomouc a Univerzity Palackého Olomouc