Basement project je kulturně organizační a komunitní platforma, která vznikla při Katedře výtvarné výchovy v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019, kde stále funguje coby zapsaný spolek.

 

Jejím cílem je nabízet kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav současného umění v Basement Gallery a doprovodným programem zahrnujícím různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, platforem pro diskusi a tvorbu a prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury. Dlouhodobá dramaturgická koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, umělkyně a umělecké skupiny, které se současnými uměleckými formami vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám.

 

V roce 2023 se Basement Project rozrostl o Basement Studio, které najdete na ulici Dobrovského 35 v Olomouci. Jedná se o prostor určený výstavám, stejně tak i přednáškám, diskusím, workshopům a jinému kulturnímu programu. V blízké době se tento prostor rozroste o rezidenční ateliér, který je umístěn ve dvoře stejné budovy.