Závěrečná část cyklu Žijeme ve společnosti nahrazuje Keny ultrapravicové estetiky hnutí Make America Great Again ikonami lokálního Barbielandu. Přivlastnění nacionálních výrazových prostředků nemá za cíl pouze přímočaře podpořit emancipační poselství, ale zamýšlí se nad tím, jestli mohou být okrajové proudy snového virtue signallingu hnutí bojujících za rovnoprávnost nabité stejnými náboji jako toxická hypermaskulinita. Politika identity na ostří nože. Špatně tě slyším, cože?