Tyrant_171x191cm_Zírání jepice_Jakub Roztočil_2018

Jakub Roztočil žije a pracuje v Praze. V roce 2005 absolvoval na AVU v Praze v Atelieru monumentální tvorby prof. Aleše Veselého. Ústředním motivem jeho práce jsou generativní procesy v reálném čase, díky kterým napodobuje fundamentální aspekty universa. Cílem umělce je zaujmout universální postoj krystalicky čisté nonverbální formulace, prosté stop nezávazné hry citátů dějin umění, parafrází, ironií, dvojího kódování a zobrazit, nebo alespoň vizuálně zachytit jinak nepopsatelnou realitu vše utvářející podstaty. Nedůvěra v slovo vede autora k jiné logice uvažování nad svým dílem. Nepřemýšlí v pojmech, nýbrž ve vztahu vlnových délek, rytmu, gravitace a kontinua ve prospěch vzniku uměleckého díla, které není ničím jiným než vizuálním záznamem svého vlastního vzniku v časoprostoru. Obrazy které nám autor předkládá, jsou výsledkem více jak šestiletého úsilí, kdy největší část jeho sochařské činnosti zůstává skryta v jeho atelieru. A tím je umělcův štětec, respektive generativní mechanismus, který koncentruje harmonické napětí pomocí rytmu, gravitace a pohybu. Jedná se o jakýsi kladkostroj, na kterém je horizontálně upevněno otáčející se plátno. Nad tím osciluje rameno, na kterém jsou hadičky, z kterých kape zředěná akrylová barva. Frázovaní všech pohybů jest programovatelné stejně tak, jako interval a velikost síly dopadajících kapek. Svépomocí vyvíjená technologie je nástrojem reprezentujícím věčný pohyb a v něm fungující, vzájemně se protínající frekvence vytváří harmonické děje. Mechanická repetice umožnuje Roztočilovi nechat růst dílo v horizontu týdnů dokud nedozraje do své konečné podoby. Sám autor vstupuje do celého procesu svoji fyzickou přítomností jako agent šumu a nepředvídatelnosti. Dialog mezi mechanickým a biologickým se stává obrazem simulujícím sdílenou prolínající se paralelu přírody, hudby a konečně pak i samotného vesmíru. Intuitivně rozšiřuje své vyjadřovací schopnosti vlastního vědomí o aspekt spirituálního formátu, nebo něčeho co přesahuje naše běžné vnímání teď a tady. /text: archiv Jakuba Roztočila/.

Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 57201, 4km směrem od Poličky na Sebranice a Litomyšl. Přijďte k nám strávit inspirativní chvíle s uměním v krásném přírodním prostředí, kde si Vaše děti mohou hrát a vy můžete rozjímat a bavit se. Vstupné dobrovolné. Celoroční výstavní program je podpořen granty na kulturu města Polička a MKČR. Na setkání s Vámi se těší MgA. Jakub Roztočil a za pořádající Spolek Planeta Chaos z.s., M.A. Veronika Šrek Bromová.