Jakub Špaňhel bezesporu patří mezi přední reprezentanty současné české malby. Jeho mimořádný talent začal brzy poutat pozornost jak na studiích v Ostravě, tak na AVU v Praze, kde studoval v ateliéru Jiřího Davida a Milana Knížáka. Špaňhelova často rozměrná expresivně-realistická plátna, ve kterých zpracovává pestrou škálu tradičních témat, se vyznačuje dynamickou stavbou a osobitou barevností. Jakub Špaňhel se zúčastnil celé řady významných přehlídek. Má za sebou mnoho samostatných výstav a jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách mnoha prestižních veřejných institucí i soukromých subjektů.