Dům umění – památka moderní architektury

Od počátku 20. století s rozvojem Ostravska rostl zájem i o výtvarné umění. Dne 24. ledna 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, který vypsal veřejnou soutěž na novou výstavní budovu, jež bude respektovat nejaktuálnější světové trendy architektury. Porota, jejímiž členy byli V. V. Štech i architekti Fr. Vahala a B. Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům K. Roškota a dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse. Ti posléze vypracovali definitivní plány, na jejichž základě R. Kaulich postavil Dům umění.

 

Výstavní síň byla 13. května 1926 slavnostně otevřena. Pražští architekti, žáci J. Kotěry a J. Gočára, vyprojektovali budovu pokrokového puristického vzhledu, která akcentovala velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívalo zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťovalo ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům. Provoz současné galerie vyžaduje dílčí technologické a funkční úpravy, přesto i dnes můžeme budovu vidět v poměrně intaktní podobě.