Široce založené dílo Eduarda Ovčáčka zanechává v českém a slovenském umění svou nezaměnitelnou stopu již více než padesát let. Přestože se jedná o polyfonní a často i technicky objevný, experimentující projev, který vedle malby, sochařství, grafiky a digitálních tisků, zahrnuje rovněž vizuální poesii, fotografii, různé fotografické techniky, ale třeba i konceptuální prostorové kompozice a landartové akce, tvoří soudržný a konzistentní umělecký celek. Autor patřil k určujícím představitelům české strukturální abstrakce, kterou ale již v první polovině šedesátých let mnohostranně překračoval. Zejména prací s vizuálními hodnotami písma, číslic i jiných kulturních výtvarných znaků. Plným právem také bývá již od té doby vnímán jako klíčový český a slovenský lettrista, jehož osobitý projev v daném duchu pronikl i do povědomí umělecké veřejnosti v zahraničí.
Na výstavě v ostravské galerii prezentuje soubor vybraných prací, z některých zmiňovaných tvůrčích okruhů, se zvláštním důrazem na tvorbu posledních deseti let. V ní mimo jiné směřuje k „minimalizovaným“ písmovým strukturám a na druhé straně k závěsným a prostorovým formám i instalacím komplementární barevnosti. Přehlídka je součástí širšího výstavního projektu několika předních českých i zahraničních galerijních institucí, připraveného u příležitosti umělcova životního jubilea.