Než bude postavena nová budova Galerie výtvarného umění v Ostravě, budete se pravidelně setkávat s díly, která vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy jednoho díla.

 

Dílo vybral básník Jaromír Typlt.

Ladislav Zívr:  Partyzáni, 1947, pastel na papíře, 437 x 550 mm, GVUO

Výstava je součástí stálé expozice.

Spisovatel Jaromír Typlt (1973) nazval svoje vystoupení „oči přecházejí“ původně v inspiraci jiným výtvarným dílem (olejomalbou Františka Hudečka), ale mohl ho ponechat i pro dílo Ladislava Zívra. Na jeho kresbě vidíme záhadné postavy, jež působí spíš jako rozpohybovaná světlá skvrna. Jako mlhavý útvar, uvnitř kterého jako by se už dávno setřely hranice, kdo je kdo. I v obrysu přestává být zřetelné, co jsou končetiny a co jsou zbraně.

Ladislav Zívr takto těsně po válce zachytil osamělou skupinu vojáků, možná navrátilců z fronty – nebo partyzánů, jak napovídá název díla, ale ten byl možná jen ústupkem tomu, co chtěla určitá doba slyšet. V Zívrově ztvárnění spíš než hrdiny vidíme jakýsi přízrak války, zjevení na samém pokraji ztrácející se vzpomínky nebo snu.

Jaromír Typlt bude v inspiraci kresbou Ladislava Zívra číst nejenom ze svých básní (knihy Za dlouho, 2016, nebo Stisk, 2007), ale vybere i podobně laděné texty z okruhu autorů ze Skupiny 42. Jako rodák z Nové Paky k nim má blízko: vedle Zívra, o kterém Typlt v roce 2013 vydal knižní monografii, se tu narodili i malíř František Gross a sochař Miroslav Hák.