Hudba a architektura patří ke spřízněným oborům. U obou existuje řada společných pravidel. Principy komponování jsou podobné, termíny jako rytmus, rým, ouvertura, coda, kontrapunkt, staccato anebo legato mají stejný význam i použití.Aplikování hudebních termínů v architektuře je nutno přiblížit. Rytmus interpretujeme jako stavební model, členění celku na pravidelné a opakující se prostory. Rým se objevuje v případě opakování ne zcela stejných prvků. Ouvertura otevírá architektonickou skladbu anebo urbanistickou kompozici a může být třeba vstupní bránou. Coda je ukončením, východem, poslední možností zastavit se před rozloučením. Architektura může být svižně „hraná“ drobnými elementy jako staccato, anebo v legatu plout táhlými a měkkými formami.
Výstava je souborem koláží, jež přibližují na 40 objektů z celého světa zasvěcených hudbě. Přehlednou formou poskytuje rozdílné přístupy k tématu významných tvůrců a architektonických týmů, jakými jsou Frank Gehry, Bernard Tschumi, Massimiliano Fuksas, Coop Himmelb(l)au, OMA, UN Studio, Daniel Libeskind, Renzo Piano, Rafael Moneo a další. Česká premiéra výstavy je skromným příspěvkem a snad i inspirací k opakujícím se diskusím o zřízení samostatného sídla pro Janáčkovou filharmonii Ostrava.
Výstava se uskutečňuje v rámci 5. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění pod novým názvem ARCHIKULTURA 2013.