Pojďme znovu objevit malíře Jana Autengrubera (1887-1920). Studoval na pražské UMPRUM a proslulé AVU v Mnichově. Na prahu války odjel na jih Itálie, kde se rozešel se salonním, akademickým stylem mnichovské naturalistické malby a jak píše, maluje a kreslí „jednoduše v barvě / žádné malicherné tóny / určité sytě ale krásně lomené barvy/ mohutná modelace /jasnost formy/ plastika /výraz!!!“. V tom stylu vznikají jeho vrcholná díla Ukřižování a Vztyčení kříže. Ve 33 letech zemřel a jeho dílo upadalo do stále hlubšího zapomnění. Výstavu si můžete kdykoliv projít na artforgood.cz.