Výstava připravená o.s. Člověk a prostor představí tvorbu jednoho z nejvýraznějších českých architektů posledních 50 let. Tato retrospektiva umožní širší pohled na jeho velmi výrazný architektonický rukopis i na jeho pedagogickou činnost. Jan Bočan v šedesátých letech spoluzakládal s architektem Janem Šrámkem v rámci progresivního Sdružení projektových ateliérů architektonický ateliér Beta. Tehdy to byl pokus o vytvoření kvalitních týmových architektonických ateliérů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana Šrámka i Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací. V devadesátých letech založil Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners.