Malířská interakce otce a syna, jenž je ve věku rozvíjející se imaginace.

  

kurátorka: Karin Písaříková