Majestátní strom překrývá siluetu muže sledujícího mořskou hladinu skrz lodní okno, kterým prostupují paprsky slunce.

Interaktivní výstava obrazů královo-hradeckého hudebníka a fotografa Jana Kašpara (*1984), vytvořených spojením dvou odlišně zabarvených a navzájem se překrývajících fotografických snímků. Fotografie na obrazu spolu vzájemně rezonují a tvoří formálně výraznou koláž. Jejich interakci je možné narušit použitím červeného respektive modrozeleného filtru, kterým se obraz rozloží zpět do jednotlivých fotografií.

Obrazy byly rovněž využity jako vizuální složka pro split audio kazetu dvou ambientních projektů Sítě / Obelisk of Light. Autorovy fotografie jsou dokumentací každodenního života a mají tak určitý autobiografický charakter. Momentky, jako vizuálně zaznamenaná paměť, mají konstruktivní povahu. Jejich manipulace, jako např. výběr zdánlivě nesourodých fotografií do jednoho souboru, vede k znovu utváření jejich interpretace.