Sochař, malíř a grafik Jan Koblasa patří mezi výrazné osobnosti evropského umění 2. poloviny 20. století. Výstava v Topičově Klubu představí průřez Koblasovou tvorbou od 60. let po nejnovější práce v konfrontaci s malířskými plátny Koblasovy ženy Sonii Jakuschewy. Zaměří se jednak na konfrontaci sochařských děl Koblasy a obrazů Jakuschewy, ale také na výběr z jejich společného díla. Malířská plátna Jakuschewy budou v českém prostředí k vidění vůbec poprvé.

Kurátor: Ilona Víchová