Tak jako už po tolikáté v Galerii Lauby se ústřední myšlenka společného projektu Jana Krtičky a Vladimíra Havlíka odvíjí od přítomnosti mříže přepažující prostor podloubí Ostravského muzea. A je to zároveň po několikáté, kdy autory, kteří se jinak dosud ve své tvorbě spíše zdržovali jednoznačně angažovaných gest, vybízí reagovat na aktuální společenské dění. Pevnost Evropa je výstava stojící na jednoduché až banální ideji. Jan Krtička a Vladimír Havlík do galerijní kobky symbolicky přesouvají výběr z četných internetových diskuzí reagujících na články o zastavování migrace pomocí plotů a v ironickém gestu jejím účastníkům dopřávají domnělé bezpečí za jedním z nich. Zpoza mříže prázdné galerie promlouvají jednotliví účastníci diskuze virtuálními ústy hlasového syntetizéru, jehož chladný nezúčastněný tón je v příkrém kontrastu k emocionálně zabarveným deklaracím pisatelů. Zaznívající názory jsou vesměs radikální a vůči imigrantům výhradně nepřátelské. Navzdory vypjatosti některých stanovisek však diskuzi charakterizuje atmosféra konsenzu a vzájemného přitakávání. A je to právě absence konfliktu, která činí celou věc krajně znepokojivou. Jako jakékoli názorové gheto totiž svědčí o tom, že jeho „obyvatelé” nestojí o diskuzi, nýbrž pouze o potvrzení vlastních předsudků.

JAN KRTIČKA

* 1979 Olomouc, žije a pracuje v Zittau 

Jan Krtička je absolvent Pedagogické fakulty UP v Olomouci (1997-2002) a FaVU VUT v Brně, ateliéru sochařství Jana Ambrůze (2002-2006). V současnosti působí na FUD UJEP v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Prostorové tvorby. Krtičkovy práce obvykle vykazují úzké sepětí s místem, kde vznikají, ať už jde o krajinu, výstavní či industriální prostory. Jejich efemérnost a časová omezenost autora přibližně kolem roku 2010 přivádí k úvahám o formě dokumentace svých uměleckých aktivit, když namísto tradiční fotografie volí stále častěji formu audiozáznamu s verbálním popisem díla. Krtička uvažuje o roli umělce jako dokumentaristy, o možnostech a limitech dokumentu, jak po stránce média, tak i s ohledem na sdělení obsahu. Na významu pro něj ale nabývá představa dematerializace uměleckého díla, o čemž vypovídají i jeho realizace typu Jasný tvar (2012), Popisy (2012), Buď připraven (2013) či John Cage – přednáška o ničem (2012, 2014). Jan Krtička je spolueditorem (s Janem Proškem) publikace Dokumentace umění (2015).

VLADIMÍR HAVLÍK

*1959 Nové Město na Moravě, žije a pracuje v Olomouci 

Vladimír Havlík je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1978-1983), kde také od roku 1990 vyučuje na Katedře výtvarné výchovy. Havlíkova tvorba je charakteristická svou různorodostí – obsahuje akce (performance, happeningy i land-artové realizace), vizuální poezii, konceptuální knihy a objekty, kresbu, abstraktní malbu, video i textové realizace. Pro jeho práci je typický pohyb na tenké hranici mezi uměním a životem doprovázený permanentní reflexí vlastní minulosti. Akce, kterým se věnuje od konce 70. let, se vyznačují osobitou poetikou, romantikou, naivitou, jemným humorem, přátelskostí a úsměvným exhibicionismem. Jsou charakteristické dualitou příroda – urbánní prostředí, balancují mezi vážně míněným a okamžitě zpochybňovaným. Médium performance a její dokumentace podrobuje kritické revizi také ve své současné tvorbě. Vladimír Havlík je laureát ceny Umělec má cenu (2015), jež je udělovaná autorům, jejichž příklad významně rezonuje u mladé a nastupující generace tvůrců.

Výstavní program Galerie Lauby podporují: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ostrava, Fakulta umění Ostravské univerzity a Ostravské muzeum