Pragovka Gallery Vás srdečně zve na výstavu Jan Matýsek: Choreografie zápasu. Zahájení výstavy proběhne společně s další nově uvedenou výstavou Eroticon v areálu Pragovky. Více informací najdete níže.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

30. 8. / TRANSHUMANISMUS VČERA A DNES
6. 9. / PLAYFIGHT CLUB

INFO:

Pragovka Gallery Entry / 21. 8. – 13. 9. 2018
Jan Matýsek: Choreografie zápasu 
Projekt Choreografie zápasu je studií fenoménu těla. Mužského těla. Patřící vzdálenému hrdinovi a idolu, v kontradikci tělu skutečnému, hmatatelnému, které možná o naplnění ideálů usiluje. Virtuální tělo se pohybuje před zeleným, rychle plynoucím pozadím následujíc vyznačenou trajektorii. Tančí s precizností dobře promyšlených gest, která „obhajují post“. Je opravdu tělo profesionálního sportovce, fotbalisty, reálné? Není jen digitální informací na televizní obrazovce, pixelem, bakterií kmitající po obrovském stadionu?
Jan Matýsek na (mužský) fotbal nahlíží jako na maskulinní iniciaci, přičemž vrchol přechodového rituálu spočívá v momentě výkopu na bránu. Zadržení dechu, koncentrace, napětí, naplnění a uvolnění. Transcendence. Čas se zastavuje, vše se roztéká v nečitelný obraz – přiblížíš se – pot prosakuje skrze obrazovku.

Kurátorka: Barbora Ciprová

Jan Matýsek (∗1994) hledá skrze svou tvorbu nové souvislosti v možnostech vnímání protichůdnosti, očisty nebo záměny obvyklých formací a zažitých struktur. Pracuje s ambivalentností společenských klišé, noir romantiky, s tématy stylizovanosti nebo sociální "choreografie" a narativních novotvarů.Působí jako divadelní scénograf a jeho výpravné práce bylo možné vidět např. v HaDivadle či divadelním studiu Marta. Studoval na FaVU VUT v Brně v Ateliéru kresby a absolvoval studium v Ateliéru scénografie v Brně. V současnosti je studentem AVU v Praze, Ateliéru nových médií II.

Barbora Ciprová (∗1991) žije a pracuje v Praze. Od roku 2015 působí jako produkční a asistující kurátorka Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Absolvovala bakalářská studia na FHS UK, magisterská studia na FaVU VUT v Brně v Ateliéru environmentu a stáž v galerii MeetFactory. Ve své kurátorské praxi se zaměřuje především na umění site-specific, často v souvislosti s hudební tvorbou, a na témata týkající se lidské psychiky a emocionality.

TRANSHUMANISMUS VČERA A DNES
30.8. 2018 
Transhumanismus v nejstarší mytologii. Solovjev a Nové Ženství. Transhumanismus & pop-kultura.

Přednáška Martina M. Mrskoše o projevech transhumanismu v současné společnosti, vědě a kultuře provede posluchače stručným uvodem do problematiky, dále tématy jako je duchovní ženství či projevy transhumanismu v pop-kultuře.
Autor je publicistou a vyučuje na JAMU v Brně.

PLAYFIGHT CLUB
6.9. 2018 
Setkání v mužském kruhu, během kterého budou účastníci hledat hranice své síly, odvahy a zranitelnosti. Zkoumat, jak najít spojení se svou silou, jak stanovovat své hranice, jak dbát o svou energii v průběhu zápasu a mnoho dalšího. Zápasem poznáme sebe i partnera v primární situaci boje. Nejde jen o to, druhého přemoci a pokořit, ale i o to, dovolit si prohrát, dovolit si být slabší. Boj probíhá v bezpečném prostředí, s podporou a následným sdílením toho, co prožíváme a toho, čeho si vážíme na partnerovi.
– více informací na: http://www.playfightclub.net/
– kapacita omezena: 8 mužů
– rezervace na: pragovkagallery@gmail.com