První výstava z letošního cyklu Galerijní Laboratoř představuje videoartový projekt vizuálního umělce, pedagoga a kurátora, organizátora kulturního dění Jana Mladovského s názvem Pokrevní příbuzní / Flesh and Blood.

  

Jan Mladovský je autorem, do jehož života se silně promítla emigrace po roce 1968, kdy společně se svou ženou Annou Fodorovou zůstává v zahraničí a nevrací se do nastupující normalizace v tehdejším ČSSR. Pro Jana Mladovského jako vizuálního autora, který působí mezi Velkou Británií a Českou republikou, se z dlouhodobé perspektivy ukazuje důležité téma hledání identity. Zásadní otázky spojené s naší identitou můžeme shrnout do klasického existenčního tázání: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam se ubíráme? Tyto otázky se zdají být důležité nejen v kontextu životní zkušenosti autora, ale především jako univerzální hledání identity nejen v evropském prostoru, ale i v kontextu širší globální dimenze, kde se národy, etnika a kulturní okruhy neustále mísí, prolínají a vzájemně ovlivňují.

  

Jan Mladovský prostřednictvím videoprojekce zpřítomňuje tzv. kinship formou velké imaginární rodiny, kdy jde o nekonečnou řadu fiktivních předků a potomků, kteří existují mimo chronologický čas. V tomto případě lze kinship interpretovat jako propojení mezi nekonečnou minulostí a budoucností skrze nekonečně početné předky a potomky, kteří žijí vlastní příběhy, ve svém čase, ve své době a zároveň v naší současnosti. Tyto imaginární, nám příbuzné bytosti jsou zpřítomněny prostřednictvím 3D textu, který levituje v prostoru za převracejícího a překlápěcího se zvuku, kde čas jakoby se zastavil. Videoinstalace nazvaná Flesh and Blood, je tak zároveň kontemplací nad významem naší ontologické zkušenosti a stavem našeho bytí.