Jan Pfeiffer se sebevědomě pohybuje napříč různými médii; s oblibou holduje videu, fotografii, animaci či kresbě. Analytická zádumčivost nad historickými, politickými či sociokulturními jevy se setkává s upřímnou fascinací mytologickou a náboženskou symbolikou. Materiál ke zpracování si však autor nevybírá podle jeho relevance v historiografickém diskurzu. To, co jej primárně zajímá, jsou někdy téměř nepostřehnutelné mechanismy a konotace, které dané historické či společenské momenty utváří či obklopují. Nebo obráceně zkoumá dané mechanismy a konotace jako následky iniciačního, spouštěcího momentu, ve kterém nastává historický či společenský pohyb. Jazyk, kterým Pfeiffer vykládá eklektické příběhy vlastního uvažování, je abstraktní a často svébytně symbolický. Jeho základem však neustále zůstává lidské měřítko, které autor převádí jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu.

  

Pro Kabinet Chaos připravil site-specific výstavu Život kamene reagující na světelné podmínky (sluneční paprsky) výstavního prostoru. Hlavním motivem instalace je prostředí jeskyně jako místa pro usebrání a pozorování sama sebe. Součástí bude i performativní oživení kamenu a schodišť. K vidění tak budou objekty, rozměrná i menší plátna vytvořena autorskou technikou vtíraného grafitového prachu.

  

Jan Pfeiffer (*1984) patří mezi mladou generaci umělců, kteří si rychle získávají zájem odborné i laické veřejnosti. Je absolventem ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU. V roce 2009 získal Cenu poroty na Přehlídce animovaného filmu v Olomouci a První cenu v Essl Award CEE. O dva roky později na své úspěchy navázal První cenou v české sekci Henkel Award 2011. Již řadu let se umísťuje v dvacítce umělců v prestižním J&T Banka Art Index.