Jan Pospíšil (*1952, Dolní Bojanovice) studoval na pražské akademii u Karla Součka. Reflexe civilizace v námětech tohoto někdejšího člena Skupiny 42 se potkala i s Pospíšilovým zájmem o svět. Jan Pospíšil je glosátor lidského života. Ve svých obrazech zachycuje s nadsázkou a většinou i laskavým humorem motivy toho, co jej obklopuje a čeho on sám je součástí. Velké barevné plochy obývají jen pár tahy štětce nahozené postavičky, často s naznačeným směrem svého minulého nebo budoucího pohybu. V díle Jana Pospíšila je typická výrazná kresebnost, energické tahy štětcem a v posledních desetiletích intenzivní nenaturalistická barevnost. Jeho obrazová řeč se rozvíjí ve znacích a symbolech, které mají svůj původ v civilizační každodennosti, ve směsi vztahů, emocí, drobných i existenciálně závažných radostí nebo ztrát. Z tohoto víru současnosti staví Jan Pospíšil obrazy jako prostor situací nebo spíše jeviště divadla svět.

 

Výstava Obrazy představuje nová díla, v nichž se po letech ve vedení Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti opět vrací k intenzivnější vlastní výtvarné tvorbě.