Výstava Hic sunt leones je pojatá jako introspektivní rozvaha o třech zastaveních. Každé z nich je celistvou výpovědí, týkající se stavu lidské psychiky: v prvém je divák svědkem samovolně vznikající kresby na prázdné stěně, ve druhém je v ztemnělé místnosti vystaven dramatické instalaci z lešenářských trubek oživené siluetami ptáků, ve třetím se setká s kresbami vyrovnaných horizontů, přecházejících do beztvarého chvění, mizícího v prázdnu. Stolín, uplatňující širokou škálu výrazových prostředků od trojrozměrného objektu k pastelu, rozvíjí svoji dlouhodobou meditaci o mezích smyslových jevů, přecházejících od krajních existenciálních okamžiků k hedonistickým vznětům.

  

Jan Stolín (*1966) vystudoval sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1986–1992). Jeho život je těsně propojen s Libercem, kde už v roce 1998 začal učit na Fakultě umění a architektury Technické univerzity a v roce 2023 se stal i jejím děkanem. Vedle své výtvarné a pedagogické práce se systematicky věnuje také kurátorství. V roce 1997 v Liberci spoluzaložil galerii Die Aktualität des Schönen a od roku 2013 vede soukromou galerii Cube × Cube Gallery.

  

kurátor: Karel Srp