Jan Urant (*1984) se pohybuje mezi britským Wiltshire a Prahou. Jako absolvent Chelsea College of Arts navazuje na anglosaskou školu vyznačující se originálním přístupem k barvě. Je fascinován možnostmi malby coby klasického média, jehož hranice se snaží posouvat četnými experimenty. Rád zkouší různé techniky, jako například vytírání, škrábání nebo stírání vrstev a podkladů, analyzuje pojidla, luminiscenční barvy a suché pigmenty. Jeho obrazy často obsahují určité symbolické prvky, které jsou propojeny s tonálními kombinacemi, a určují tak hlubší význam. Zcela přirozeně přechází mezi figurálním a abstraktním způsobem vyjádření. Figurativní prvky, jako jsou postavy a krajiny, ale stylizuje v malířské zkratce, jež mu umožňuje naplno rozehrát vztahy mezi barvami, liniemi a plochami. Urant představuje v českém výtvarném prostředí zajímavý fenomén už jen tím, že jako ryzí kolorista reprezentuje polohu v současné malbě spíše výjimečnou. Na druhé straně právě tento přístup zakládá originalitu jeho projevu, s nímž se v nedávných letech dokázal úspěšně prosadit i ve vysoce konkurenčním prostředí současné britské scény.

 

kurátor: Adam Hnojil