Výstava Abstraktní realita a dočasná sousedství v Industra Gallery do istej miery znovu uvádza tvorbu Jána Valíka (*1987), keďže ide o jeho prvú samostatnú výstavu v Brne a taktiež jeho prvú výstavu za posledné 3 roky v Českej republike (naposledy v ČR vystavoval v roku 2016 v pardubickom Art Space NOV). Valík však za tieto tri roky absolvoval viacero rezidencií, z ktorých najzásadnejšie boli rezidencie v japonskej Jokohame, lotyšskom Mark Rothko Art Center, v Banskej Stanici na Slovensku a v čínskom Šanghaji a Pekingu. Tieto skúsenosti sa nepriamo odrážajú aj v autorovej tvorbe, v ktorej sa dlhodobejšie koncentruje na premostenie východných a západných princípov uvažovania o maľbe a jej vnímania, avšak vymaňuje sa z doktríny európsko-ázijskej (resp. západno-východnej) komparácie maľby.

 

Aktuálna výstava prezentuje tvorbu Jána Valíka vo väčšom rozsahu, než je u neho zvykom. Nie len v mierke a počte vystavených diel, ale aj v ich časo-priestorovosti. Expozícia totiž pozostáva aj z diel z rokov 2012-13 ale aj novších. O žiadnej retrospektíve samozrejme tu ale nemôže byť reč. Naopak, ide o formuláciu aktuálneho prístupu, ktorý odkazuje k vnímaniu rozmanitosti priestoru v maľbe, kde asociácie vnútorného a vonkajšieho priestoru nie sú protipólmi, ale rozvíjajú ďalšie asociatívne kvality a odkrývajú nové významy konceptu metaforickej krajiny.

 

kurátor: Martina Ivičič

 

Vernisáž proběhne ve STŘEDU 14/8 2019 v 19.00

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady

———-

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

https://industra.space/