Kovové zvuky varhanních píšťal z kostela Sv. Salvátora v Praze rozezní zdi Galerie Kostka. 

Společný projekt autorek Jany Babincové a Pavly Nešverové propojí text, hudbu a obraz v monumentální audiovizuální instalaci, jejíž vznik podléhá pevně daným zákonitostem. Biblické pasáže jsou hudebně
interpretovány a zvuk je následně převeden do vizuální podoby. Rytmus a melodie odpovídá počtu písmen, barvy odpovídají tónům…Výsledný souzvuk barev, tónů a tvarů stimuluje smyslové vnímání hraničící se synestezií.
 

Zákon / The Law

27. 7. – 5. 9. 2017

Vernisáž: 27. 7. 2017, 19:00

Kurátoři: Eva Riebová, Jaro Varga 
Umělci: Jana Babincová, Pavla Nešverová