Jana Peterková: Pohyb duší

Jana Peterková (nar. 1966 v České Lípě) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (1990-1997) u prof. Miloše Šejna, s ročními přestupy do atelieru prof. Vladimíra Kokolii a prof. Milana Knižáka. Od roku 1997 žije a pracuje na okraji Českého středohoří ve vesnici Merboltice.

Hlavním tématem její práce je zkoumání fyzického, energetického těla ve vztahu k prostoru krajiny a prostoru nekonečna. V roce 2012 na dva roky odjela do meditačního centra Shangri La v Lažanech, kde studovala metodu „rodinné konstelace a pohyby duše“. Vystavené kresby jsou z tohoto období až po současnost.

Kresebný záznam vychází z pozorování pohybů těl vybraných zástupců rodiny při práci s rodinnými systémy v terapeutické metodě „rodinné konstelace a pohyby duše“.

V konstelaci nevědomí řádů rodiny a jejich narušení ve vztazích je dimenze ducha, která se přenáší na pohyb těla vybraných zástupců v daném prostoru. Vše, co tu je, se nepohybuje samo o sobě. Síla, která vším hýbe, předpokládá vědomí. Každý pohyb, především každý živý pohyb, je vědomým pohybem. Každý pohyb je nakonec pohybem mysli ducha.

Výstava se koná u příležitosti festivalu Týdny pro duševní zdraví – východní Čechy.