Výstava představí sérii děl, ve kterých Jana Vojnárová posouvá vzájemné vztahy mezi malbou a koláží prolínáním těchto výtvarných přístupů. Pracuje také s fragmenty, které se v proměnlivé podobě objevují na plátně i na papíře. 
Snímky z rodinného archivu, nalezené fotografie, výstřižky z časopisů či oblékací papírové panenky tvoří materiál, ze kterého následně vznikají imaginativní kompozice s dívčími a ženskými figurami. Na blednoucím barevném papíře či na abstraktních plochách pláten se však vytrácí podoby tváří a konkrétní příběhy se proměňují v nejasné, avšak sugestivní otisky paměti.

kurátorka: Barbora Bartůňková