Autorovým záměrem je důsledně pracovat s celou plochou a objemem prostoru Galerie SET. 

Instalace pro OGL navazuje na řadu předcházejících site-specific instalací, v níž Jaroslav Prokeš zachází s nehmotným, často na hranicích smyslových možností se ocitajícím, vyjádřením. V tomto smyslu pojímá výstavní prostor SET ja ko scénu, na níž se pokusí demonstrovat své přesvědčení , že i bezrozměrné či prázdné lze pojímat jako artefakt. Instalace bude ve shodě s autorovým názorem, že prostor zbavený všech uchopitelných předmětů není prázdný.