Sklář Jaroslav Wasserbauer (*1962) se v posledních letech velmi úspěšně prezentuje v zahraničí a jeho velkoformátové tavené plastiky se stávají součástí mnohých renomovaných sbírek.

 

Galerie Závodný by formou autorské výstav ráda představila jeho aktuální tvorbu, která se vyprofilovala směrem k monumentálnímu minimalistickému objektu. Základní materií pro všechny sochy je skelná tavenina, autor využívá všech jejích možností a specifických vlastností pro realizaci tvarově abstrahovaných plastik. Přirozené světlo formuje tvary a objemy jednotlivých artefaktů, oživuje barevné pigmenty. Autor však záměrně potlačuje dekorativnost, zdobnost a vypočítavou efektnost, ke kterým skelná hmota snadno vybízí. Volí čistotu a jednoduchost, principy, které v kombinaci s objemem a váhou plastik budí respekt.

 

Jaroslav Wasserbauer volně navazuje na silnou tradici české sklářské školy, která se formovala na přelomu 50.–60. let 20. století. K jejímu okruhu patřili především studenti Josefa Kaplického, který působil na VŠUP v Praze – Stanislav Libenský, Miluše Roubíčková, Vladimír Kopecký a Václav Cígler. Dvojice autorů Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pak dokázali svoje pojetí skleněné tavené plastiky povznést na úroveň monumentální sochařské tvorby a společně se svou pracovní skupinou se zabývali i otázkou skleněné plastiky v architektuře.

 

Přímý kontakt a spolupráce s Františkem Víznerem a Bohumilem Eliášem upevnily směřování J. Wasserbauera k volné autorské tvorbě. Vliv obou umělců lze dosledovat spíše v nárocích, které umělec klade na své vize a přísnou autokorekci vlastní tvorby, než v podobnosti umělecké produkce. Jaroslav Wasserbauer se brzy od svých patronů odpoutal a svůj potenciál rozvíjel směrem k prostorově výrazným a tvarově geometrizovaným plastikám.

 

Po studiu na Střední odborné škole sklářské ve Světlé nad Sázavou pracoval Jaroslav Wasserbauer jako brusič ve sklárně Bohemia v Josefově dole. Rytec Josef Švarc zde rád pracoval ve společnosti mladých a talentovaných autorů. V roce 1986 působí Jaroslav Wasserbauer v ateliéru broušeného skla ve škrdlovické sklárně. Počínaje rokem 1988 se autor osamostatňuje a tvoří ve vlastním ateliéru.