Malířka a grafička Jaroslava Pešicová (1935–2015) je nejčastěji spojována s proudem tzv. nové figurace. Výstava představuje výběr z nejdůležitějších etap její tvorby.

 

Kurátorem výstavy je Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

 

http://www.gavu.cz/jaroslava-pesicova-kocky-psi-a-robert-rauschenberg/