Velmi rádi bychom Vás pozvali na představení a autogramiádu knihy Je (středověk) doba temna?, která byla vydána ve spolupráci s Book & Pipes publishing a nakladatelstvím MUNIPRESS. Publikace pro širokou veřejnost je dílem skupiny autorů: Ivana Folettiho, Martina F. Lešáka, Veroniky Pichaničové a Sabiny Rosenbergové. Knihu představí samotní autoři a povedou krátkou diskuzi. 

  

Středověk je dnes vnímán téměř výhradně jako období temna a strádání, a obdobně je také umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ a předsudků, které se pokoušely dobu, kterou ale v žádném případě nelze charakterizovat pouze několika větami, zjednodušeně popsat. 

 

Rádi bychom naší knihou toto pojetí překonali a nabídli na umění a dobu, často nepřesně označovanou jako raný středověk, nový pohled. Pokoušíme se odpovědět na několik otázek: Způsobil pád Římské říše a migrace kočovných kmenů úpadek umělecké tvorby? Jak vlastně vypadala středověká krajina? Byla skutečně protkána temnými, neproniknutelnými a nebezpečnými hvozdy, jak je líčily legendy o Robinu Hoodovi nebo četná díla romantiků? Byl svět víry opravdu neprostupně oddělen od života pozemského? Sloužilo umění pouze k oslavě Boha? A co kostely plné zlata a drahého kamení? Ukazovala tak církev jen svoji moc a bohatství? 

 

Přáli bychom si představit čtenářům „raný středověk“ mnohem bližší tomu, jak mohl ve skutečnosti vypadat: jako barevnou mozaiku, dobu čilých a rozmanitých kulturních výměn a v jistém smyslu i jako kolébku abstraktního a konceptuálního myšlení. Na otázku „Je středověk doba temna?“ tak odpovídáme jasně: „Nikoliv!“

 

Publikace se v brněnském knihkupectví Academia na náměstí Svobody bude prodávat nejen po dobu celé akce, ale i poté. Je možné ji zakoupit také online. Můžete se také stát členem našeho Spolku přátel a obdržet každý rok dvě naše publikace dle Vašeho výběru.