Rádi bychom Vás pozvali na první přednášku jubilejní série StředověCu JinaX. Je to totiž přesně 10 let, co se v rámci cyklu uskutečnila první přednáška. Začínáme jako tradičně přednáškou prof. Ivana Folettiho, který bude tentokrát mluvit o tom, zdali je středověk doba temna či nikoliv. 

 

Často, když lidem říkám, že je mou prací studium dějin umění, a navíc umění tak zvaného středověku, klepou si mnozí na čelo. Často také následuje otázka: „A za to Tě platí?“ Středověk byl přece obdobím dekadence a hrůz, to ví každé dítě. No a umění, to vypadalo jako dětské čmáranice. Například nedávné dobytí Afghánistánu Tálibánem ukazuje, že podobné PR je široce rozšířené: média se doslova předbíhala v tom, jak srovnat to, co bude v Afghánistánu následovat, se „středověkou“ minulostí. Podobné předsudky jsou hluboce zakořeněné v naší kolektivní identitě, to však ještě neznamená, že odpovídají skutečnosti. Přednáška si proto klade za cíl ukázat, proč si myslíme to, co si myslíme, a jak velký dopad na to měly naprosto nečekané události, jako je například druhá světová válka či drancování Říma v roce 1527. Pokusím se ukázat, že realita byla mnohem komplikovanější a někdy doslova ohromující. Výsledkem by mohl být nový pohled, který by nám mohl dát možnost k „usmíření“ s klíčovou kapitolou naší minulosti – právě v té době se totiž zrodilo mnohé z toho, čemu dnes říkáme Evropa. Bez „středověku“ bychom nebyli ani my.

 

Tento semestr budou přednášky probíhat jak on-line, tak fyzicky. Proto bychom Vás na tuto jubilejní přednášku rádi pozvali do seminární Knihovny Hanse Beltinga, kde se setkáme ve čtvrtek 30. září v 19:00. Pokud byste snad nemohli dorazit, přímý přenos naleznete na tomto odkaze