Poetická jména a osobité projevy. Je to ve mně jako v koze představuje práci Pavly Malinové (1985, Vsetín) a Veroniky Vlkové (1985, Brno). Obě se věnují současně výtvarnému umění
i hudbě a společný je jim především postoj promíchat sedlinu
a posunout okraj ke středu, přestože každá má ve své práci odlišná východiska.
K výstavě vychází katalog.