Je toho více

Galerie Kabinet T. / 12. tovární budova Zlín / uvádí výstavu

Jaro Vargy a Doroty Kenderové

Je toho více / There are more things

Zrcadlo odráží jiné zrcadlo. Věci v zrcadle se odrážejí tam a zpátky, pokračují víc a víc do hloubky a stále se zmenšují, kam až oko dohlédne. A co se děje tam, kam už oko nedohlédne? Pokračuje tam zmenšování dále?

Vernisáž ve čtvrtek 12. 4. 2018 v 18:00 hod.

Výstava trvá do 18. 5. 2018

www.kabinett.cz