Březnové pokračování cyklu Jedno dílo / Jeden svět bude zároveň pozvánkou na výstavu Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938), připravovanou na konec dubna tohoto roku.  V přednášce bude představeno dílo Rudolfa Kremličky (1886–1932) Interiér, které se podařilo v osmdesátých letech zakoupit do sbírek přímo od malířovy choti. Vedle tohoto díla bude přiblížena také Kremličkova tvorba obecně, jeho role uvnitř skupiny Tvrdošíjní, jejíž první výstavy na jaře roku 1918 se zúčastnil, až po závěrečné práce autorova předčasně uzavřeného života. Přednáší Petra Kočová.

V cyklu "Jedno dílo / jeden svět" je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách "Jedno dílo / jeden svět" se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.