Polský malíř, grafik, teoretik a pedagog Marek Sobczyk je absolventem varšavské Akademie výtvarných umění a je znám především ze svého působení v umělecké skupině Gruppa v 80. letech 20. století. Jeho tvorba se postupně vyvíjela od abstrakce směrem k figurální, ornamentální malbě.
Sobczykovy obrazy vstupují do angažovaného dialogu se společenskou realitou, využívají překvapujících kompozičních spojení a mnohoznačností. Malíř dlouhodobě spolupracuje s krakovskou galerií Zderzak, vystavoval v prestižní varšavské Zachętě.

Pro galerii Polského institutu připravil výstavu obrazů a kreseb Jemní, polskou výtvarnou sondu do současné Prahy, která je vy´sledkem jeho studijní cesty do české metropole v minulém roce.