Výstava Opaque Skies II poukazuje na neúspěšná pozorování nalezená v sešitech archivu hvězdárny Pařížské observatoře a Observatoře v Lundu. Zápisky pocházející z období 1880–1910 obsahují přeškrtané astronomické údaje hvězdných vzdáleností a pozic. Tyto záznamy nesvědčí jen o plynutí času, ale poukazují také na osobitý a jedinečný aspekt vědeckého materiálu z pohledu jednotlivce, který za daty stojí. Ve veřejném prostoru Galerie Ferdinanda Baumanna získávají tyto přehlížené stopy zcela nové souvislosti.

 

Výchozím bodem práce Jenny Åkerlundové jsou především aspekty plynutí času a transformace ve vztahu k výtvarnému umění. Pomocí oborů jako jsou dějiny vědy nebo astronomie a technikami zahrnujícími kresbu, sklo a video, zkoumá různými způsoby nestálý charakter viděného.

 

Jenny Åkerlund (*1984) získala titul MFA na Malmö Art Academy. Její práce byly mimo jiné vystaveny v International Museum of Surgical Science, Chicago; Studio PRÁM, Praha; CAGE Gallery, Tokio; Hagströmer Medico-Historical Library, Stockholm; DISPLAY, Parma; Kunsthal Charlottenborg, Kodaň; Galerie Jeanroch Dard, Paříž; Goyova opona, Tokio; Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin a Museum of Contemporary Photography, Chicago.

 

–––

Opaque Skies II highlights unsuccessful observations found in notebooks in the archives of Paris Observatory and Lund Observatory. The notes originates from the period 1880-1910 and depicts crossed over figures of stellar magnitudes and positions.These adjustments do not only testify to the passage of time, they also make visible a private aspect within the scientific material, a glimpse of the individual behind the data. In the exhibition at Ferdinand Baumann Gallery these disregarded traces are given a new position in a public setting. 

 

Jenny Åkerlund (b. 1984) holds an MFA from Malmö Art Academy. Her work has, among other places, been exhibited at International Museum of Surgical Science, Chicago, Studio PRÁM, Prague, CAGE Gallery, Tokyo, Hagströmer Medico-Historical Library, Stockholm, DISPLAY, Parma, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Galerie Jeanroch Dard, Paris, Goya Curtain, Tokyo, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin and Museum of Contemporary Photography, Chicago.  

 

With a starting point in the field of perception Jenny Åkerlund’s practice revolves around aspects of time and transformation in relation to visual culture. Through the use of disciplines like history of science and astronomy, and with techniques spanning drawing, glass and video, she investigates the impermanent character of the visible in different ways.  

 

jennyakerlund.com