Přivázané pramice, nástupní můstky parníků, barevné tabule návěstních světel, hladké stěny hlubokých zdymadlových komor, ostré diagonály naplavenin, vertikální linie navigačních stěn, vodorovná krajinná pásma, za nimiž se zvedá obrys města – to jsou umělecké náměty, které Jiří Chadima maluje nejčastěji. Myslí si, že umění má objevovat kouzlo všech těchto na první pohled běžných věcí všedního dne. (Luboš Hlaváček)