Tvorba Jiřího George Dokoupila je plná různých jedinečných experimentálních technik a stylů – jeho repertoár jich obsahuje více než sto. Výstava Leona’s Choice se soustředí na jeho nejvíce signifikantní výtvarný projev, díky kterému si zasloužil místo v každé důležité sbírce. Jelikož u techniky malby mýdlovými bublinami autor setrval nejdéle ze všech experimentálních a aplikovaných postupů, jimiž obohatil a rozšířil výrazové možnosti malířství za posledních 40 let, proměnil je v jakési osobní, neodmyslitelně s ním evokující vizuální spojení. Dokoupil sám o bublinových obrazech mluví jako o mystériu. Nelze předem určit, jakou mýdlová bublina získá podobu, jaký odstín bude mít její pleť. Jedná se o proces řízené náhody a akčnost malby.

 

“Bubliny v klasické ikonografii byly symbolem těkavosti chvíle a pomíjivosti života, mýdlová bublina je hmotným jevem na pokraji nehmotnosti. Vztahuje se k duši, k organickému, plynulému a souvislému jádru, z nějž vzniká svět. Jejich tvar je ohraničený od okolí tenkou membránou, neoddělitelným prostorem. Vnitřní prostor je jakousi substancí, živoucí látkou, určující si na obraze vlastní místo a polohu, nesoucí imanentní energii. K jejím základním rysům patří utkvění v beztížném prostředí a v bezčasí.”

 

V jeho tvorbě je patrný dadaistický i expresionistický náboj. Jako zakládající člen uměleckého hnutí Mülheimer Freiheit a Junge Wilde a přítel významných osobností včetně Andyho Warhola a Jeana-Michela Basquiata je Dokoupil jedním z mála českých umělců s globálním přesahem.