Kaňák, Kolář, sam83, 2021

Příběh Jiřího Kaňáka o stěhování kanceláří, ve kterých byl dekorací živý leguán, se stal podnětem pro výstavu v galerii sam83. V příběhu se odráží především přístup ke světu obsahující pozornost vůči absurditě a způsob, jakým se Jiří Kaňák zamýšlí při hledání řešení. Metoda, kterou ve své práci aplikuje, spočívá ve využití čistě technického jazyka pro interpretaci emocí, které se v člověku mohou odehrát při setkání s nepatřičností. Obdobnou schopnost vidění podivnosti života má i Martin Kolář, který se vyjadřuje malbou. Využívá explicitní narativ vycházející obvykle ze střetu perspektivy světa dětí a perspektivy světa dospělých. Barevností umocňuje spektakulární tón a podvratnost zobrazované reality, která je generována pocitem. Jejich spojení reprezentuje mladou vášeň i řízený patos, jak se kritickým způsobem vyrovnat s realitou.