Jiří Kovanda, Slimák, 1989 / 2020, rohlík, špendlíky, rozměry variabilní

Jiří Kovanda – O deset minut dřív

Fait Gallery

Kurátorka: Denisa Kujelová

 

Jiří Kovanda ve výstavním projektu O deset minut dřív představí kromě přímých intervencí do prostoru galerie i instalace z větší části českému publiku neznámé. Střídmost realizace často velice nenápadných instalací je zjevná již v Kovandových raných akcích, ve kterých se zabýval nejjednoduššími možnostmi nonverbální komunikace. Podobně jako u jeho akcí, u kterých jeho fyzickou přítomnost postupně nahrazoval již jen její záznam, tak i jeho instalace a intervence neinvazivně demonstrují proměny a změny podob zcela běžných předmětů.

 

 

Karel Adamus – Minimální metafory

Fait Gallery MEM

Kurátorka: Denisa Kujelová

 

Koncepce výstavy Karla Adamuse cílí zejména na část rozsáhlého souboru Minimálních metafor, u nichž se od roku 1974 výrazně prosadila konceptualizace jeho tvorby. Tento zcela svébytný typ konceptuální poezie, skládající se z metafor tvořených verbálním či vizuálním prvkem a jeho následným významovým přehodnocením v názvu, dále od roku 1976 rozvíjel v souboru Kopií, v nichž kromě hry s pojmy originál a kopie rovněž malbou akvarelem či kresbou artikuloval nebo pozměňoval význam původního díla.

 

 

Tomáš Absolon – RAFA MATA

Fait Gallery Preview

Kurátor: Pavel Kubesa

 

Výstavní projekt RAFA MATA tematizuje vztah vnitřní estetiky vrcholového sportu – tenisu – s elaborovanými vizuálními systémy korporátního tabákového průmyslu. Dva na první pohled přísně vzdálené světy rezonují skrze svou atraktivitu. Tomáš Absolon toto ideové milieu parafrázuje ve volných abstraktních interpretacích a obrazových improvizacích.