Výstava s názvem Coincidence představí nové práce malíře Jiřího Matějů zabývající se pojmem synchronicita, který zavedl psycholog C. G. Jung. Matějů nastoupil na českou uměleckou scénu v devadesátých letech jako absolvent pražské Akademie výtvarného umění. Od počátku své tvorby vystupuje v lokálním uměleckém kontextu jako solitérní postava a to z hlediska vlastního přístupu k médiu malířství i specifické tematiky. Matějů se dlouhodobě vztahuje k fenoménu světla, prostřednictvím barvy se zabývá jeho fyzikální i duchovní kvalitou.

 

kurátorka výstavy: Monika Čejková