Autorská výstava kreseb, obrazů a obrazových reliéfů sestává ze tří tematických okruhů, vzájemně souvisejících, ale samostatně rozvedených ve třech sálech interiéru Belvederu. „Událost člověka“, „Událost Země“ a třetí část – která je i shrnujícím názvem celého výstavního projektu – „Invisible Presence“ (neviditelná přítomnost) svou formou abstraktního pojetí obrazu směřuje k vizuální interpretaci – aktualizaci – původních zdrojů evropské duchovnosti, které byly na svém počátku narativní a textuální. „Velká vyprávění“ jsou touto výstavou představeny jako „vizuální události“ v historickém kulturním prostoru, jehož původní obsah minulosti je také aktualizován či interpretován „stále znovu a znovu přicházejícími okamžiky přítomnosti“.