Přednáška v rámci cyklu Čelem k umění s designérem a architektem Jiřím Pelclem. Teoretik designu a dlouholetý profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v letech 2002—2005 její rektor.
Na téma Design jako náboženství.

Ve středu 27/3 od 16 hodin, Fakulta umění a designu Ústí nad Labem v aule 537.
Přednáška je přístupná veřejnosti.